O mnie

Dariusz Knoff – doradca podatkowy, numer wpisu 06524 na liście prowadzonej przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych – kidp.pl. Krótko o mnie: Jestem doradcą podatkowym z wyjątkowo długim stażem zawodowym. Moją praktykę zawodową rozpocząłem w lutym 1990 roku. Zajmuję się profesjonalnie podatkami od samego początku przemian ustrojowych i gospodarczych Polski. W roku 1996 zalegalizowano zawód doradcy podatkowego, i od tego momentu jestem doradcą podatkowym. Z uwagi na dużą aktywność moja wiedza zawodowa jest poparta ogromnym doświadczeniem. Od stycznia 1998 roku prowadzę praktykę profesjonalną w Warszawie. Ogromny popyt klientów na wiedzę oraz praktyczne doświadczenie w sprawach podatkowych pozwoliły mi osiągnąć wysoki stopień profesjonalizmu. Obecnie specjalizuję się wybranych zagadnieniach podatkowych, gospodarczych i finansowych, zawsze wiedzę popierając doświadczeniem.
Reprezentuję podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi, jako zawodowy pełnomocnik. Poza bezpośrednim kontaktem z urzędnikami sporządzam odwołania, zażalenia, wyjaśnienia, zarzuty, uwagi i wszelką korespondencję z urzędem. Reprezentuję także podatników w toku egzekucji administracyjnej, czyli w niezwykle trudnych sprawach. Ponieważ sprawy podatkowe i egzekucyjne mają nietypowy przebieg i finał, reprezentuję podatników przed sądami administracyjnymi, zarówno przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi jak i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w skargach kasacyjnych. Dawno przekroczyłem liczbę tysiąca sporządzonych osobiście skarg i skarg kasacyjnych czyli spraw sądowych, co jak na polskie warunki stanowi wynik imponujący.

Przyjmując rolę reprezentanta podatnika prezentuję mu cały obecny i przyszły przebieg sprawy wraz z opisem wszelkich skutków. Opracowuję strategię wszelkich celów i działań, tak aby podatnik mógł przygotować się życiowo i materialnie do przyszłych problemów administracyjnej, czyli w niezwykle trudnych sprawach. Ponieważ sprawy podatkowe i egzekucyjne mają nietypowy przebieg i finał, reprezentuję podatników przed sądami administracyjnymi, zarówno przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi jak i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w skargach kasacyjnych. Dawno przekroczyłem liczbę tysiąca sporządzonych osobiście skarg i skarg kasacyjnych czyli spraw sądowych, co jak na polskie warunki stanowi wynik imponujący. Przyjmując rolę reprezentanta podatnika prezentuję mu cały obecny i przyszły przebieg sprawy wraz z opisem wszelkich skutków. Opracowuję strategię wszelkich celów i działań, tak aby podatnik mógł przygotować się życiowo i materialnie do przyszłych problemów.
Wraz z grupą prawników innych specjalności tworzymy, przekształcamy i likwidujemy spółki, i bardzo skomplikowane struktury gospodarcze. Tego rodzaju projekty opracowujemy kompleksowo. Uczestniczę też jako wsparcie merytoryczne dla prawnika w sprawach karno-skarbowych podatników, co wymaga dodatkowych umiejętności prezentowania stanowiska i zagadnień podatkowych przed sądami karnymi.
Posiadam także ogromną wiedzę połączoną z doświadczeniem z zakresu zasad rachunkowości i finansów, chociaż nigdy nie pracowałem osobiście w zawodzie księgowego. Wykorzystując wiedzę zajmuję się także audytem podatkowym i funkcjonalnym przedsiębiorstw. Wykonuję audyty, wspólnie z moimi prawnikami także due dilligence, oraz procesy przekształceniowe. Zajmuję się także sporadycznie wyceną przedsiębiorstw.
Najbardziej cenię sobie konsultacje i szkolenia indywidualne, udzielam konsultacji przede wszystkim managementowi najwyższego szczebla w toku planowania
i procesów strategicznych. W tym zakresie mam znaczne doświadczenie.

Od roku 1998 jestem osobistym konsultantem wielu prezesów ogromnych i średnich korporacji, zapewniając im odpowiednie wsparcie przy odczytywaniu rekomendacji oraz analiz sporządzonych przez kancelarie prawne z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Moje konsultacje pozwalają im podejmować odpowiednie dla nich decyzje w procesach bieżącej działalności oraz planowanych przedsięwzięciach.
Z uwagi na moje kompetencje oraz doświadczenie jestem wieloletnim sędzią dyscyplinarnym korporacji zawodowej doradców podatkowych. Przygotowuję i niedługo rozpocznę publikację wielu specjalistycznych pozycji z zakresu prawa materialnego i procesowego w sprawach podatkowych oraz egzekucji administracyjnej. Przygotowuję także materiały i publikacje dla podatników, zwłaszcza przedsiębiorców ułatwiając im prowadzenie działalności gospodarczej.

Zamów rozmowę!

Oddzwonimy do Ciebie

Chcesz porozmawiać o sprawach podatkowych?
Zostaw numer.

Porozmawiajmy o Twoich podatkach

Konsultacja z doradcą podatkowym to inwestycja, która może przynieść wymierne korzyści Twojej firmie