Usługi

Zasady współpracy.

Wobec poważnych wyzwań dzisiejszej gospodarki wiedza oraz doświadczenie nabierają szczególnego znaczenia. W sprawach podatkowych zapewniam kompleksową i profesjonalną pomoc. Oczywistym jest, iż w wielu sprawach działam w zespole. Zespół prawników składa się z doradcy podatkowego, adwokatów i radców prawnych. Wszyscy członkowie zespołu specjalizują się w konkretnych sprawach podatkowych, gospodarczych oraz prawa spółek.
Nasze specjalności są ukształtowane potrzebami naszych klientów, poniżej przedstawiam listę usług:
reprezentacja podatników przed organami podatkowymi przez doradcę podatkowego w toku: czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego, postępowania odwoławczego; W ramach powyższych usług sporządzam odwołania, zażalenia i wszelkie pisma procesowe niezbędne w tych procedurach.
Reprezentuję podatnika w toku egzekucji administracyjnej, wnosimy wszelkie pisma, zarzuty na egzekucję, skargi na czynności i pomagamy w zmaganiach z egzekucją; Reprezentuję także podatnika w postępowaniach przed sądami administracyjnymi: przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
W przypadku postępowania przed organami podatkowymi rozpoznaję kompleksowo przedmiot sporu, przygotowuję podatnikowi opis przebiegu całości sprawy wskazując punkty krytyczne, wszystkie koszty, skutki egzekucji, czas przebiegu wszystkich postępowań, skutki karno-skarbowe a przede wszystkim scenariusze i skutki zakończenia sprawy sprawy. Tego rodzaju kompleksowy opis sprawy pozwala podatnikowi przetrwać, uchronić majątek osobisty, przedsiębiorstwo i przygotować się do procesu karnego.
Nasza grupa reprezentuje podatników w sprawach karno-skarbowych, uczestnicząc w postępowaniach przygotowawczych i w postępowaniach przed sądem.
W zespole prawników świadczymy też kompleksowe usługi tworząc nowe spółki, przekształcając istniejące przedsiębiorstwa, łącząc je albo dzieląc. Przygotowujemy także procesy likwidacji spółek. Uczestniczymy także w procesach upadłościowych i naprawczych. Przeprowadzamy także audyty podatkowe oraz due dilligence przedsiębiorstw.

Zakres usług:

Tworzenie Spółek

Przekształcenia Spółek

Likwidacja Spółek

Kontrola Podatkowa

Skargi do sądu

Konsultacje
podatkowe

Podatki od spadków

Zakładanie fundacji

ZUS

Zamów rozmowę!

Oddzwonimy do Ciebie

Chcesz porozmawiać o sprawach podatkowych?
Zostaw numer.

Porozmawiajmy o Twoich podatkach

Konsultacja z doradcą podatkowym to inwestycja, która może przynieść wymierne korzyści Twojej firmie